RESTRUKTURYZACJA FIRM

Nasza Kancelaria Prawnicza oferuje wszelkie działania mające na celu restrukturyzację przedsiębiorstwa, która przyniesie mu w kolejnych etapach działalności zysk i rozwój. Prowadzimy cztery rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw, w zależności od potrzeb i stanu finansowego i prawnego danego przedsiębiorstwa:

Kreatywną – która wymaga działań długoterminowych. Wprowadzone w przedsiębiorstwie zmiany przynoszą efekty dopiero po jakimś czasie, kiedy wprowadzone na rynek konkretne, nowe produkty bądź usługi zostaną odpowiednio wypromowane wśród konsumentów.

Dostosowawczą – ten rodzaj restrukturyzacji wprowadzamy w firmach, które wymagają natychmiastowych działań naprawczych i bezzwłocznych efektów. Jest to bowiem warunek utrzymania się i stabilizacji firmy na rynku.

Naprawczą – pomimo, iż ta forma restrukturyzacji jest najtrudniejsza, to jeśli trzeba podejmujemy się jej bezzwłocznie, analizując problem i wprowadzając konkretne działania naprawcze. Ich zaletą jest długofalowy efekt końcowy.

Antycypacyjną – w tym przypadku najpierw analizujemy rynek, a następnie restrukturyzujemy pracę firmy tak, aby spełnić oczekiwania konsumentów.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług restrukturyzacji firm i przedsiębiorstw, w skład których wchodzą:

• Doradztwo gospodarcze oraz w procesie komercjalizacji i prywatyzacji
• Analiza rynku gospodarczego pod względem potrzeb konsumenta na dany produkt lub usługę
• Analiza rynku pod względem konkurencyjności
• Analiza stanu finansowego firmy
• Ustalenie przyczyn kryzysu przedsiębiorstwa
• Określenie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa
• Oddłużanie przedsiębiorstwa
• Negocjacje z wierzycielami
• Zawieranie ugód z wierzycielami, dzięki którym zostaje wydłużony okres spłaty długu, a często i zmniejszane są odsetki
• Redukcja długu
• Wstrzymywanie i umarzanie licytacji aktywów i pasywów firmy
• Windykacja należności od dłużników przedsiębiorstwa
• Reorganizacja pracy firmy i poszczególnych jej działów
• Ochrona prawna przedsiębiorstwa i jego majątku
• Prowadzenie spraw dotyczących prawa własności przemysłowej
• Prowadzenie spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji
• Znajdowanie inwestorów i partnerów biznesowych
• Pozyskiwanie dodatkowych funduszy na rozwój firmy
• Wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług
• Poszukiwanie nowych rynków zbytu towarów i usług
• Przeprowadzanie fuzji oraz przejęć kapitałowych
• Udział w negocjacjach
• Pośrednictwo w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji
• Przygotowanie procesów prywatyzacyjnych
• Wsparcie marketingowe przedsiębiorstwa, opracowanie planów reklamowych, poprawa wizerunku firmy
• Prowadzenie szkoleń dokształcających pracowników
• Prowadzenie postępowania upadłościowego, w tym ogłaszanie upadłości i zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.


Nie czekaj, aż Twoja firma znajdzie się na skraju bankructwa i trzeba będzie ogłosić upadłość. Zaufaj naszym specjalistom i pozwól, aby poprzez swoje działania zlikwidowali długi i doprowadzili do rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.